Monthly Archives: Únor 2019

Bezhotovostní platby

Pro přijímání plateb od oddílu převodem je nutné vyplnit a v kanceláři oddílu odevzdat podepsaný formulář Žádost o zasílání plateb bankovním převodem. Pokračujeme v modernizaci oddílu a budeme preferovat bezhotovostní platby, které jsou bezpečnější, snáze prokazatelné a často i rychlejší. Bezhotovostně jsou vypláceny všechny platby, mj. odměny závodníkům, odměny rozhodčím, cestovné, vratky záloh… Continue reading

12. 2. 2019

Členské příspěvky 2019

1.  Členské příspěvky od 19 let (dosaženo v aktuálním roce a starší) 2500 Kč 2.  Členské příspěvky do 18 let (dosaženo v aktuálním roce a mladší) 4500 Kč 3.  Rozhodčí, funkcionáři, aktivní trenéři, handicapovaní sportovci 500 Kč 4.  Čestní členové a členové nad 80 let příspěvky neplatí 5.  Neregistrovaní v TJ Sokol HK 4500 Kč … Continue reading

12. 2. 2019

Odměny závodníkům

Prémie za kvalitu (kalorné nebo dříve bodné) pro soutěže družstev mužů a žen 100Kč/bod – základní kola I. ligy 300Kč/bod – MČR družstev mužů a žen V případě startu mimo soutěž z důvodu rozhodnutí vedoucího družstva a následného umístění na bodovaných pozicích, jsou uznány body, které by závodník získal při startu do soutěže. Podklady k … Continue reading

12. 2. 2019

Příspěvek na dopravu, ostatní náhrady

Oddíl přispívá svým členům na náklady spojené zejména se závodní činností.  Všeobecné podmínky žádosti musí být podány dostatečně před započetím cesty žádost se podává výhradně prostřednictvím odkazu http://cestak.atletikahk.cz/ žádost schvaluje předseda oddílu žádost obsahuje vyčíslení nákladů, pokud vybočují z obvyklých mezí (viz níže) vyúčtování akce je nutné předložit sekretáři nejpozději do 3 týdnů od doby … Continue reading

12. 2. 2019