Monthly Archives: Únor 2019

Bezhotovostní platby

Pro přijímání plateb od oddílu převodem je nutné vyplnit a v kanceláři oddílu odevzdat podepsaný formulář Žádost o zasílání plateb bankovním převodem. Pokračujeme v modernizaci oddílu a budeme preferovat bezhotovostní platby, které jsou bezpečnější, snáze prokazatelné a často i rychlejší. Bezhotovostně jsou vypláceny všechny platby, mj. odměny závodníkům, odměny rozhodčím, cestovné, vratky záloh… Continue reading

12. 2. 2019

Odměny závodníkům

Prémie za kvalitu (kalorné nebo dříve bodné) pro soutěže družstev mužů a žen 100Kč/bod – základní kola I. ligy 300Kč/bod – MČR družstev mužů a žen V případě startu mimo soutěž z důvodu rozhodnutí vedoucího družstva a následného umístění na bodovaných pozicích, jsou uznány body, které by závodník získal při startu do soutěže. Podklady k … Continue reading

12. 2. 2019

Příspěvek na dopravu

Oddíl přispívá svým členům na náklady spojené zejména s aktivní závodní činností.  Všeobecné podmínky žádost musí být podána dostatečně PŘED AKCÍ a započetím cesty žádost se podává výhradně prostřednictvím FORMULÁŘE níže žádost SCHVALUJE předseda oddílu nebo pověří osobu zastupující žádost obsahuje VYČÍSLENÍ jednotkových a celkových nákladů s popisem v poznámce k akci vyúčtování akce je … Continue reading

12. 2. 2019