Monthly Archives: Únor 2019

Bezhotovostní platby

Pro přijímání plateb od oddílu převodem je nutné vyplnit a v kanceláři oddílu odevzdat podepsaný formulář Žádost o zasílání plateb bankovním převodem. Pokračujeme v modernizaci oddílu a budeme preferovat bezhotovostní platby, které jsou bezpečnější, snáze prokazatelné a často i rychlejší. Bezhotovostně jsou vypláceny všechny platby, mj. odměny závodníkům, odměny rozhodčím, cestovné, vratky záloh… Continue reading

12. 2. 2019

Členské příspěvky 2019

1.  Členské příspěvky od 19 let (dosaženo v aktuálním roce a starší) 2500 Kč 2.  Členské příspěvky do 18 let (dosaženo v aktuálním roce a mladší) 4500 Kč 3.  Rozhodčí, funkcionáři, aktivní trenéři, handicapovaní sportovci 500 Kč 4.  Čestní členové a členové nad 80 let příspěvky neplatí 5.  Neregistrovaní v TJ Sokol HK 4500 Kč … Continue reading

12. 2. 2019

Odměny závodníkům

Prémie za kvalitu (kalorné nebo dříve bodné) pro soutěže družstev mužů a žen 100Kč/bod – základní kola I. ligy 300Kč/bod – MČR družstev mužů a žen V případě startu mimo soutěž z důvodu rozhodnutí vedoucího družstva a následného umístění na bodovaných pozicích, jsou uznány body, které by závodník získal při startu do soutěže. Podklady k … Continue reading

12. 2. 2019

Příspěvek na dopravu

Oddíl přispívá svým členům na náklady spojené zejména s aktivní závodní činností.  Všeobecné podmínky žádost musí být podána dostatečně PŘED AKCÍ a započetím cesty žádost se podává výhradně prostřednictvím FORMULÁŘE níže žádost SCHVALUJE předseda oddílu nebo osoba zastupující a jím pověřená žádost obsahuje VYČÍSLENÍ jednotkových a celkových nákladů s popisem v poznámce k akci vyúčtování … Continue reading

12. 2. 2019