Odměny závodníkům

Odměny závodníkům

Prémie za kvalitu (kalorné nebo dříve bodné) pro soutěže družstev mužů a žen

  • 100Kč/bod – základní kola I. ligy
  • 300Kč/bod – MČR družstev mužů a žen

V případě startu mimo soutěž z důvodu rozhodnutí vedoucího družstva a následného umístění na bodovaných pozicích, jsou uznány body, které by závodník získal při startu do soutěže. Podklady k vyhodnocení závodníků hospodáři oddílu předkládají vedoucí družstev bez zbytečného odkladu.

Prémie za výkonnost v sezoně

  • 2000Kč – závodník, který bodoval ve 4 ligových kolech
  • 1000Kč – závodník, který bodoval ve 3 ligových kolech

Prémie soutěží družstev se vyplácí po skončení sezony, zpravila měsíc po posledním kole.

Prémie za reprezentaci na MČR

Domácím závodníkům jsou vypláceny prémie za umístění na Mistrovstvích ČR jednotlivců za každý start v následující výši:

UmístěníSoutěž a prémie v Kč
MČR v kategorii
mužů a žen
MČR v kategoriích 22,
juniorstvo, dorost, žactvo*
1.10000,-2000,-
2.7500,-1500,-
3.6000,-1200,-
4. – 5.4000,-800,-
6. – 8.3000,-600,-
9. -16.1000,-200,-

V případě štafet se mezi její členy rozdělí dvojnásobná částka (tj. každý člen polovinu).

V kategoriích žactva bude prémie předána ve formě poukázky na nákup sportovního vybavení.

Prémie za účast na MČR jsou vypláceny ve dvou obvyklých termínech, zpravidla vyhlášených výborem oddílu.

(Výše cestovného na všechny akce se řídí jiným dokumentem).

Na vyžádání lze uzavřít smlouvu mezi závodníkem a oddílem, zaručující výši prémií uvedených v tomto dokumentu.

12. 2. 2019