Sportovní prohlídka, preventivní vyšetření sportovce

Sportovní prohlídka, preventivní vyšetření sportovce

Preventivní vyšetření sportovce, musí absolvovat a doložit člen oddílu každých 12 měsíců, jinak nemůže aktivně provozovat organizovanou sportovní činnost výkonnostního charakteru v naší Tělocvičné jednotě. Vyšetření sportovce může vykonat odborný specialista – Tělovýchovný lékař. Těch je žalostně málo a volné termíny mají v průměru tak za půl roku.

Mládeži mimo vrcholové sportovce může však zajistit sportovní prohlídku i Dětský lékař, tedy pediatr (ti to bohužel nevykonávají standardně, často ani netuší, že mohou a rodič se zpravidla dozví mnoho důvodů, proč to nejde). Skutečnost je ale taková, že tuto prohlídku začínajících, sportovců bez výkonnostní nebo vrcholové úrovně, mohou vykonat.

Sportovní lékař musí k výkonu sportovní prohlídky mít atestaci z tělovýchovného lékařství, pediatrie, nebo praktického lékařství. Například Sportovní lékař s registrací praktického lékaře může vykonat sportovní prohlídku, ale pozor, v tomto případě sportovcům starším 18-ti let, rozhodně ne mládeži.

Jinými slovy, sportovní prohlídku výkonnostních a vrcholových sportovců by měl poskytovat výhradně tělovýchovný lékař. Součástí vyšetření musí být takzvané „kolo“ nebo jiné zařízení pro zátěžové EKG. Oddíl atletiky TJ Sokol Hradec Králové pro tuto prevenci doporučuje zejména MUDr. Oldřicha Jindru z Hradce Králové.

Více informací k preventivním prohlídkám dostanete v kanceláři oddílu nebo pro odbornou rozpravu se můžete obrátit na šéflékaře českého olympijského týmu a spolupracujícího lékaře České atletické reprezentace i našeho oddílu, MUDr. Jiřího Neumanna, SPORTKLINIK s.r.o. v nedaleké Dříteči.

A ještě více najdete na webu České společnosti tělovýchovného lékařství

10. 10. 2019