Členské příspěvky

Členské příspěvky

1.Členské příspěvky od 19 let (dosaženo v aktuálním roce a starší)2 900 Kč
2.Členské příspěvky do 18 let (dosaženo v aktuálním roce a mladší)5 200 Kč
3.Aktivní rozhodčí, funkcionáři, aktivní trenéři, handicapovaní sportovci500 Kč
4.Čestní členové a členové nad 80 let příspěvky neplatí0 Kč
5.Členové oddílu, kteří jsou registrovaní v ČAS pod jiným atletickým spolkem než TJ Sokol Hradec Králové (oddílový náklad na člena bez dotací)16 000 Kč

Součástí příspěvků je podíl oddílu na odborném vyšetření registrovaných členů TJ Sokol Hradec Králové u sportovního lékaře až do výše 500 Kč a členský příspěvek ČOS

Žádost o potvrzení úhrady ročního příspěvku (pro pojišťovny)
  Termín uzávěrky příjmu ročních členských příspěvků je 15.2. daného roku. Při zpoždění termínu úhrady se příspěvky navyšují o 200 Kč za každý započatý měsíc. Bez uhrazeného příspěvku není člen oprávněn individuálně čerpat prostředky ani vybavení oddílu, nemůže žádat o přispění na náklady, cestovné, stravné, kalorné, soustředění atd. Člen nemá právo na vrácení příspěvku ani jeho část.

  Údaje pro bezhotovostní způsoby platbu
  Číslo účtu příjemce: 107-4478650297/0100
  Specifický symbol: 8215
  Variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka (příklad: 0101016789)
  Zpráva pro příjemce: ATLETIKA PRIJMENI JMENO

  Potvrzení o uskutečněné platbě odešlete ve formátu PDF na oddil@atletikahk.cz

  Člen, který má přidělenou skříňku v šatně a neuhradí členské příspěvky do 30.3. daného roku, je povinen ke stejnému datu vyklidit a uvolnit skříň, vrátit zapůjčené tréninkové prostředky a náčiní. Pokud tak neučiní, bude skříňka bezodkladně otevřena pověřenou komisí a věci hozeny do stoupy.

  Schváleno výborem oddílu, listopad 2019

  Prodlouženo beze změn výborem oddílu, listopad 2020

  1. 12. 2019