Členské příspěvky

Členské příspěvky

1.Členské příspěvky od 19 let (dosaženo v aktuálním roce a starší)2 900 Kč
2.Členské příspěvky do 18 let (dosaženo v aktuálním roce a mladší)5 200 Kč
3.Aktivní rozhodčí, funkcionáři, aktivní trenéři, handicapovaní sportovci500 Kč
4.Čestní členové a členové nad 80 let příspěvky neplatí0 Kč
5.Členové oddílu, kteří jsou registrovaní v ČAS pod jiným atletickým spolkem než TJ Sokol Hrade Králové10 400 Kč

Součástí příspěvků je podíl oddílu na odborném vyšetření registrovaných členů TJ Sokol Hradec Králové u sportovního lékaře až do výše 500 Kč a členský příspěvek ČOS

Žádost o potvrzení úhrady ročního příspěvku (pro pojišťovny)
Termín uzávěrky příjmu ročních členských příspěvků je 15.2. daného roku. Při zpoždění termínu úhrady se příspěvky navyšují o 200 Kč za každý započatý měsíc. Bez uhrazeného příspěvku není člen oprávněn individuálně čerpat prostředky ani vybavení oddílu, nemůže žádat o přispění na náklady, cestovné, stravné, kalorné, soustředění atd. Člen nemá právo na vrácení příspěvku ani jeho část.

Údaje pro bezhotovostní způsoby platbu
Číslo účtu příjemce: 107-4478650297/0100
Specifický symbol: 8215
Variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka (příklad: 0101016789)
Zpráva pro příjemce: ATLETIKA PRIJMENI JMENO

Potvrzení o uskutečněné platbě odešlete ve formátu PDF na oddil@atletikahk.cz

Člen, který má přidělenou skříňku v šatně a neuhradí členské příspěvky do 30.3. daného roku, je povinen ke stejnému datu vyklidit a uvolnit skříň, vrátit zapůjčené tréninkové prostředky a náčiní. Pokud tak neučiní, bude skříňka bezodkladně otevřena pověřenou komisí a věci hozeny do stoupy.

Schváleno výborem oddílu, listopad 2019

1. 12. 2019