Jste u nás poprvé? Vítejte! Nejčastější informace pro nové návštěvníky naleznete v menu hned pod tímto textem.
Aktuální informace pro členy oddílu, jejich rodiče a odbornou veřejnost naleznete níže na stránce.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

NA ROK 2019

1.  Členské příspěvky od 19 let (dosaženo v tomto roce a starší)                   2500 Kč

2.  Členské příspěvky do 18 let (dosaženo v tomto roce a mladší)                 4500 Kč

3.  Rozhodčí, funkcionáři, aktivní trenéři, handicapovaní sportovci                500 Kč

4.  Čestní členové, členové nad 80 let                                                               příspěvky neplatí

5.  Atleti neregistrovaní v TJ Sokol HK                                                             4500 Kč na každé pololetí


Pozn.: Součástí příspěvků je přispění na odborné vyšetření u sportovního lékaře do výše 500 Kč, přispění na zpoplatněnou posilovnu jednotlivců - 300 Kč, členský příspěvek ČOS - 500 Kč .


Termín uzávěrky příjmu ročních členských příspěvků je 15.2. daného roku. Při nedodržení termínu úhrady se příspěvky navyšují o 100 Kč za každý započatý měsíc.

Neuhradí-li člen příspěvky, není oprávněn do té doby individuálně čerpat prostředky, a to ani vybavení oddílu. Dále členem nemohou být k datu úhrady nárokována přispění na cestovné, stravné, soustředění apod. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení příspěvku.

Údaje pro bezhotovostní způsoby platbu:

Číslo účtu příjemce 107-4478650297/0100
Variabilní symbol 8215
Specifický symbol rodné číslo bez lomítka (příklad: 0101016789)
Zpráva pro příjemce ATLETIKA PRIJMENI JMENO

Potvrzení o uskutečněné platbě je nezbytné odeslat ve formátu PDF (nestačí pouze zadané platbě) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. z vašeho internetového nebo jiného bankovnictví.
 
Skřínky v šatnách jsou nenárokové a přidělují se zejména těm členům, u kterých převládá a je prokazatelná závodní nebo trenérská činnost, doporučuje trenérská rada. Člen, který má přidělenou skříňku v šatně a neuhradí členské příspěvky do 30.3. daného roku, je povinen ke stejnému datu vyklidit a uvolnit skříň. Pokud tak neučiní, bude skříňka bezodkladně otevřena pověřenou komisí a věci "hozeny do stoupy".

Schváleno výborem oddílu

V Hradci Králové, říjen 2018