Jste u nás poprvé? Vítejte! Nejčastější informace pro nové návštěvníky naleznete v menu hned pod tímto textem.
Aktuální informace pro členy oddílu, jejich rodiče a odbornou veřejnost naleznete níže na stránce.

CESTOVNÉ, NÁHRADY

Oddíl přispívá svým členům na náklady spojené zejména se závodní činností. 

Všeobecné podmínky

 • žádosti musí být podány včas před započetím cesty
 • žádost se podává výhradně
 • žádost schvaluje předseda oddílu
 • žádost obsahuje řádové vyčíslení nákladů, pokud vybočují z obvyklých mezí (viz níže)
 • vyúčtování akce je nutné předložit sekretáři nejpozději do 3 týdnů od doby konání akce
 • pokud oddíl zajišťuje dopravu společným dopravním prostředkem, jiný se již neproplácí
 • účastník je povinen si počínat vždy hospodárně a eticky
 • Oddíl má právo odmítnout proplacení akce, a to i schválené, při porušení některého z výše uvedených pravidel. 

Uznatelné položky k proplacení

 • Cestovné
 • Startovné
 • Výjimečně další náklady (účastnický poplatek, ubytování) 

Proplácené akce

 • Mistrovské soutěže, kam je účastník nominován jako řádný účastník (MČR, KP KHK, liga)
 • Školení a doškolení aktivních trenérů a rozhodčích
 • Další soutěže a akce se posuzují individuálně (aktuální výkonnost, tréninková morálka, aktivita v oddíle, stav čerpání určené rozpočtové položky) s těmito orientačními limity:
  • Ligoví závodníci a účastníci MČR mládeže: cestovné v rámci kraje, startovné do 50 Kč
  • Účastníci MČR mužů a žen: cestovné v ČR, startovné do 100 Kč
 Pro vyúčtování náhrad je nezbytné předložit::
 • vždy dokument Hromadné vyúčtovaní cestovních výloh
  dokument je možné stáhnout ve formátech xls nebo pdf
  v dokumentu budou uvedeny všechny osoby, které se cesty účastnily, a všechny výdaje
 • v případě cesty autem je navíc nutné, aby řidič vyplnil dokument Doklad o provedené činnosti
  dokument je možné stáhnout ve formátech doc nebo pdf
  v dokumentu budou uvedeny pouze informaci o cestovních náhradách - přesně dle polí v dokumentu

Oba dokumenty je možné vyplnit i na počítači; ale je potřeba je následně vytisknout a podespané přinést do kanceláře oddílu.

Při první cestě autem je nutné donést též velký TP vozidla či jeho kopii!