Jste u nás poprvé? Vítejte! Nejčastější informace pro nové návštěvníky naleznete v menu hned pod tímto textem.
Aktuální informace pro členy oddílu, jejich rodiče a odbornou veřejnost naleznete níže na stránce.

Odměny závodníkům

Pro rok 2015

 

Odměny za účast v soutěžích družstev

Kalorné (dříve bodné) pro soutěže družstev mužů a žen:

  •  100Kč/bod – základní kola I. ligy
  •  300Kč/bod – MČR družstev mužů a žen

V případě startu mimo soutěž a umístění na bodovaných pozicích, budou uznány body, které by závodník získal při startu do soutěže.

Odměny za pravidelnou účast (v sezóně):

  • 2000Kč – závodník, který bodoval ve 4 ligových kolech
  • 1000Kč – závodník, který bodoval ve 3 ligových kolech

Odměny za soutěže družstev se vyplácí po posledním kole.

Odměny za účast na MČR

Domácím závodníkům budou vypláceny odměny za účast a umístění na Mistrovstvích ČR jednotlivců za každý start v následující výši:

Umístění

Soutěž a odměna v Kč

MČR v kategorii
mužů a žen

MČR v kategoriích 22,
juniorstvo, dorost, žactvo*

1.

10000,-

2000,-

2.

7500,-

1500,-

3.

6000,-

1200,-

4. - 5.

4000,-

800,-

6. - 8.

3000,-

600,-

9. -16.

1000,-

200,-

 V případě štafet se mezi její členy rozdělí dvojnásobná částka (tj. každý člen polovinu).

*U žactva bude odměna předána ve formě poukázky na nákup sportovního vybavení.

Odměny za účast na MČR jsou vypláceny kvartálně.

 

Výše cestovného na všechny akce se řídí dalším dokumentem.

Na požádání lze sepsat smlouvu mezi závodníkem a oddílem zaručující výši odměn uvedených v tomto dokumentu.

 

Schváleno výborem oddílu dne a platné od 1. 1. 2015.