VÝBOR ODDÍLU, ZÁPISY

Výbor je vrcholným orgánem oddílu mezi valnými hromadami a jeho členové jsou voleni na tříleté funkční období.

Předseda oddílu  Ing. Milan BRZEK 607 772 590
Místopředsedkyně oddílu  Bc. Dana PROKOPOVÁ 734 815 724
Hospodářka oddílu  Kamila DOLEŽALOVÁ kp. 608 772 827
Členka výboru  MDDr. Helena KORBOVÁ 607 534 105
Členka výboru  Mgr. Pavla Valešová