VÝBOR ODDÍLU

Vrcholným orgánem oddílu je výbor. Řídí činnost oddílu mezi valnými hromadami a jeho členové jsou voleni na tříleté funkční období.

Ing. Milan Brzek, předseda oddílu, 607 772 590

Bc. Dana Prokopová, místopředsedkyně oddílu, 734 815 724

Kamila Doležalová, hospodářka oddílu, 608 772 827

MDDr. Helena Korbová, členka výboru, 607 534 105

Mgr. Pala Valešová, členka výboru, 736 769 724