VEDENÍ

Výbor je vrcholným orgánem oddílu mezi valnými hromadami a jeho členové jsou voleni na tříleté funkční období.

Předseda oddílu Ing. Milan BRZEK 607 772 590
Místopředsedkyně oddílu Mgr. Dana PROKOPOVÁ 734 815 724
Hospodářka oddílu Kamila DOLEŽALOVÁ kp. 608 772 827
Členka výboru MDDr. Helena KORBOVÁ 607 534 105
Členka výboru Mgr. Pavla VALEŠOVÁ xxx 769 724