Členské příspěvky

Členské příspěvky

1. Členské příspěvky od 20 let (dosaženo v aktuálním roce a starší) 3 200 Kč
2. Členské příspěvky do 19 let (dosaženo v aktuálním roce a mladší) 5 900 Kč
3. Aktivní rozhodčí, funkcionáři, aktivní trenéři, handicapovaní sportovci 500 Kč
4. Čestní členové a členové nad 80 let příspěvky neplatí 0 Kč
5. Členové oddílu neregistrovaní v ČAS za TJ Sokol Hradec Králové (oddílový náklad na člena bez dotací) 17 000 Kč

Součástí příspěvků je podíl oddílu na odborném vyšetření registrovaných členů TJ Sokol Hradec Králové u sportovního lékaře až do výše 500 Kč a členský příspěvek ČOS

Žádost o potvrzení úhrady ročního příspěvku (pro pojišťovny)
   

  Údaje pro bezhotovostní způsoby platbu
  Číslo účtu příjemce: 107-4478650297/0100
  Specifický symbol: 8215
  Variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka (příklad: 0101016789)
  Zpráva pro příjemce: ATLETIKA PRIJMENI JMENO

  !!! Termín uzávěrky příjmu ročních členských příspěvků je 15.2. daného roku. Při zpoždění termínu úhrady se příspěvky navyšují o 200 Kč za každý započatý měsíc. Bez uhrazeného příspěvku není člen oprávněn individuálně čerpat prostředky ani vybavení oddílu, nemůže žádat o přispění na náklady, cestovné, stravné, kalorné, soustředění atd. Člen nemá právo na vrácení příspěvku ani jeho část.
  Potvrzení o uskutečněné platbě odešlete ve formátu PDF na oddil@atletikahk.cz

   

  Člen, který má přidělenou skříňku v šatně a neuhradí členské příspěvky do 30.3. daného roku, je povinen ke stejnému datu vyklidit a uvolnit skříň, vrátit zapůjčené tréninkové prostředky a náčiní. Pokud tak neučiní, bude skříňka bezodkladně otevřena pověřenou komisí a věci hozeny do stoupy.

  Schváleno výborem oddílu, prosinec 2021

  1. 12. 2019