Omezený provoz stadionu TJ

Omezený provoz stadionu TJ

Z výkladu aktuálního nařízení Vlády ČR lze využívat stadion Tělocvičné jednoty Sokol Hradec Králové za splnění podmínek:

1.     maximální počet společně sportujících osob ve skupině je deset

2.     minimální odstup mezi osobami činí dva metry, sportující nemusí mít roušky

3.     vedení TJ omezuje maximální počet na 50 osob současně na stadionu úměrně rozmístěných v sektorech a dráze za splnění bodů č. 1 a č. 2 těchto podmínek

Dodržování podmínek a nařízení je na občanské odpovědnosti sportujících členů. Osoby mladší 18-ti let mohou využívat sportoviště pouze pod dohledem osobního trenéra. Vedení TJ k tomuto mimořádnému provozu nezřizuje dohled. V případě zjištění nedodržování nařízení vlády je povinností každého člena tyto osoby na podmínky upozornit a poučit, neprodleně o nedodržování podmínek informovat vedení oddílu, případně přivolat na pomoc stráž Městské Policie nebo Policie ČR.

Uzavření areálu pro veřejnost je stále platné.

Trvá zákaz využívat vnitřní šatny, sprchy a další společné prostory areálu, lze využívat pouze toalety s dodržením všech platných nařízení, zejména tedy pohybu s ochrannou rouškou.

Milan Brzek, předseda AO

8. 4. 2020