Oznámení o regulovaném provozu v areálu Tělocvičné jednoty

Oznámení o regulovaném provozu v areálu Tělocvičné jednoty

Je možné sportovat v celém objektu TJ za níže uvedených základních pravidel, která doplňují aktuální nařízení Vlády ČR.

Provoz

pondělí – pátek, 12:00-19:30 hod.

Sportoviště

Oddíly regulují činnost na svých obvyklých sportovištích samostatně.

Odpovědnými osobami jsou trenéři.

Trenéři plně respektuji rozhodnutí kontaktních osob sportovišť.

Kontaktní osoby sportovišť

Prostor Koordinuje Maximální kapacita osob Kontakt
StadionAtletika130Milan Brzek, 607772590
HalaBasketbal30Miroslav Volejník, 604209374
Tělocvična 125Basketbal30Miroslav Volejník, 604209374
JudoJudo30Josef Kopecký, 737670139
ZápasZápas15Radka Maňásková, 777099202
TaekwondoTaekwondo15Karel Nosek, 777948043
JógaJóga10Věra Sitná, 724481072
KulečníkKulečník10Jiří Mikysa, 608960897
PosilovnaRecepce10491611448

Základní pravidla veškeré činnosti v areálu

  1. Minimální odstup mezi aktivně sportujícími osobami jsou 2 metry
  2. Každý musí být vybaven vlastní dezinfekcí i rouškou
  3. Pouze aktivní sport je možný bez roušky
  4. WC, šatny, sprchy užívají členové pouze v nezbytně nutné míře a nezdržují se zde zbytečně

Dodržování těchto podmínek a nařízení Vlády ČR je na občanské odpovědnosti sportujících členů. Osoby mladší 18-ti let mohou využívat sportoviště pouze pod dohledem osobního trenéra. Vedení TJ k tomuto mimořádnému provozu nezřizuje dohled. V případě zjištění nedodržování těchto pravidel a nařízení Vlády ČR je povinností každého člena tyto osoby na podmínky upozornit a poučit, neprodleně o nedodržování podmínek informovat vedení oddílu, případně přivolat na pomoc stráž Městské Policie nebo Policie ČR.

Uzavření areálu pro veřejnost je stále platné s výjimkou vstupu do pronajatých prostor.  

V Hradci Králové 25. 5. 2020

Výbor Tělocvičné jednoty

25. 5. 2020