Členské příspěvky 2023

Členské příspěvky 2023

    Na celý rok
(nutno uhradit do 15. 2. 2023)
Pololetně
(na druhé pololetí nutno uhradit do 15. 8. 2023)
1. Členské příspěvky od 19 let (dosaženo v aktuálním roce a starší) 3 700 Kč 2 200 Kč
2. Členské příspěvky do 18 let včetně (dosaženo v aktuálním roce a mladší) 6 400 Kč 3 900 Kč
3. Aktivní rozhodčí, funkcionáři, aktivní trenéři, handicapovaní sportovci 600 Kč  
4. Čestní členové a členové nad 80 let příspěvky neplatí 0 Kč  

Součástí příspěvků je podíl oddílu na odborném vyšetření registrovaných členů TJ Sokol Hradec Králové u sportovního lékaře až do výše 500 Kč (jedno v daném roce) a členský příspěvek ČOS. Ligový závodník nevyužívající zázemí T.J. může výbor oddílu požádat o individuální přístup. Žádosti posílat na oddíl@atletikahk.cz
Všechny platby našich členů na účet oddílu mají povahu oddílového nebo mimořádného oddílového příspěvku (včetně plateb a doplatků za soustředění, oddílové oblečení, závodní vybavení atd.)

 

Žádost o potvrzení úhrady ročního příspěvku (pro pojišťovny)
   

  Údaje pro bezhotovostní způsoby platbu
  Číslo účtu příjemce: 107-4478650297/0100
  Specifický symbol: 8215
  Variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka (příklad: 0101016789)
  Zpráva pro příjemce: ATLETIKA PRIJMENI JMENO

  !!! Termín uzávěrky příjmu ročních členských příspěvků je 15. 2. daného roku. V případě pololetních plateb je u druhé platby závazný termín 15. 8. Při zpoždění termínu úhrady se příspěvky navyšují o 200 Kč za každý započatý měsíc. Bez uhrazeného příspěvku není člen oprávněn individuálně čerpat prostředky ani vybavení oddílu, nemůže žádat o přispění na náklady, cestovné, stravné, kalorné, soustředění atd. Člen nemá právo na vrácení příspěvku ani jeho část.
  Potvrzení o uskutečněné platbě odešlete ve formátu PDF na oddil@atletikahk.cz

   

  Člen, který má přidělenou skříňku v šatně a neuhradí členské příspěvky do 30. 3. daného roku, je povinen ke stejnému datu vyklidit a uvolnit skříň, vrátit zapůjčené tréninkové prostředky a náčiní. Pokud tak neučiní, bude skříňka bezodkladně otevřena pověřenou komisí a věci vyklizeny.

  Schváleno výborem oddílu, prosinec 2022

  15. 12. 2022