HISTORIE VÝCHODOČESKÉ ATLETIKY

para que serve orlistat mk €90.47

V době založení ČAAU neexistoval na východě Čech žádný atletický klub, který by se atletice věnoval soustavně. Atletické disciplíny byly pouhým cvičebním doplňkem činnosti Sokola ( jeho vedení po Tyršově smrti zásadně odmítalo jakoukoliv závodní činnost). Důležitým mezníkem pro východočeskou atletiku se stal 9. srpen 1903 kdy se v Pardubicích v rámci Východočeské výstavy uskutečnily první oficiální atletické závody ČAAU mimo Prahu. Ale první oficiální lehkoatletický odbor v našem regionu vznikl roku 1904 v Hradci Králové při tamním SK.Časem vedení Sokola přehodnotilo svůj postoj k závodění a nic už nebrání vzniku sportovních odborů také v této nejmasovější tělovýchovné organizaci.

Ve dvacátých letech můžeme sledovat i počátky ženské atletiky. Její organizační záštitou byl Svaz házené a ženských sportů (národní házená a atletika), založený 22.2.1920.29.dubna 1932 byla uzavřena smlouva mezi ČsAAU s Sokolem o spolupráci, což přineslo členům Sokola možnost startovat na atletických závodech za svoji jednotu bez členství v jiném klubu.

Rozbití Československa a následná okupace Čech a Moravy v roce 1939 přinesla po náš národ těžká léta. Jedno z mála možností seberealizace se stává právě sport. Okupační léta přinášejí vznik dalších atletických oddílů, zvláště po zákazu Sokola a Orla v roce 1941. V té době se také mění struktura ČAAU a místo okrsků jsou zřizovány župy ( my nyní spadáme pod župu Orlickou). 1945 je provedena revize registrovaných členů, z níž vyplynulo, že do kategorie klubů s více jak 100 členy patří SK Pardubice, nad 70 členů má SK Hradec Králové a SK Choceň. Záhy po osvobození obnovují svou činnost sokolské oddíly.

Do poloviny padesátých let panoval určitý chaos, neboť oddíly vznikaly a zanikaly z roku na rok a s registrací členů to bylo také všelijaké. Pozitivum je v této době jediné, že atletika se stává masově rozšířeným sportem. Její disciplíny jsou hlavní součástí povinně plněného Tyršova odznaku zdatnosti (TOZ), jakož i osnov školního tělocviku.Na masovém základě organizované Sportovní hry mládeže (SHM) objevují nové talenty. V návaznosti na Běh Rudého práva se pořádají i běhy jednotlivých krajských novin, později se stává mezi mládeží oblíbeným přespolní Běh Mladé fronty, organizovaný od místních kol po celostátní finále. Od konce padesátých let se začínají organizovat atletické soutěže i pro školní družstva. Je to zejména Mezinárodní atletický čtyřboj přátelství (MAČP) a od sedmdesátých let druhý cyklus Poháru rozhlasu, dodnes vyhledávaná soutěž ( účast základních škol). Pro středoškolskou mládež je od sedmdesátých let pořádán Jubilejní pohár, od roku 1982 nese soutěž příznačný název Středoškolský pohár ( dnes nazýván Corny pohár). Od poloviny padesátých let se pozornost zaměřuje i na výkonnostní atletiku. Od roku 1956 jsou zavedeny řádně organizované soutěže družstev od krajských stupňů po I.ligu. Ve významných centrech ( Pardubice, Hradec Králové ) se objevují první profesionální trenéři s vysokoškolským vzděláním.

Od sedmdesátých let je budován systém zabezpečování talentované mládeže. Počíná sportovní třídami ( pro atletiku u nás v Pardubicích, Hradci Králové a Chrudimi ), přes další péči v tréninkových střediscích mládeže (TSM) až po nejlepší ve střediscích vrcholového sportu (SVS). V první polovině osmdesátých let zahájila činnost také Sportovní škola v Pardubicích se studiem gymnaziálního typu.. Po listopadu 1989 je tento systém postupně rušen a hlavní důraz se klade na práci v oddíle.

Od roku 1995 se vytvářejí v oblastech centra talentované mládeže (CTM). V naší oblasti je zabezpečují trenéři z Pardubic, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Turnova a Jičína a Nového Města nad Metují. Barvy východní Čech hájí dnes skoro 40 oddílů. A jedním z nich je i TJ Sokol Hradec Králové.