ODDÍL

contact xenical €26.37

Oddíl atletiky patří se svými bezmála 400 členy k největším sportovním oddílům Tělocvičné jednoty Sokol Hradec Králové, ale svým působením od roku 1904 také k oddílům s nejdelší tradicí. Za oddíl startovala a startuje řada olympioniků, účastníků MS a ME, držitelů národních rekordů a mistrů republiky. Více informací o těch nejvýznamnější naleznete v historii oddílu.

Oddíl atletiky TJ Sokol Hradec Králové klade důraz na práci s mládeží. Seniorská družstva mužů i žen soupeří s těmi nejlepšími v první atletické lize.

Prohlášení poslání

Prohlášením poslání chceme vyjádřit účel smyslu naší existence a našeho konání. Tedy především to, co jako oddíl nabízíme našim členům a široké veřejnosti.

Jsme královéhradeckým atletickým oddílem s více než stoletou historií. Vytváříme podmínky pro sportovní vyžití svých členů v plné škále atletických disciplín, věku a výkonnosti. Chceme otevřenou spoluprací s dalšími oddíly a institucemi nadále budovat svoji pozici atletického lídra v kraji. Svým přístupem a výsledky chceme kraj a město Hradec Králové co nejlépe reprezentovat na české a světové úrovni. Jako součást České obce sokolské uznáváme její hodnoty.

Cíle a poslání Česko obce sokolské:

Posláním a cílem ČOS je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů, vychovávat je k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa, přičemž vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

Cílem činnosti ČOS je přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní a fyzické úrovně občanů naší demokratické společnosti prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, společenské a kulturní činnosti, výchovy k mravnosti a občanské odpovědnosti.

Prohlášení hodnot

Prohlášením hodnot chceme vyjádřit klíčové atributy naší „oddílové kultury“:

  • Ve veškerém jednání a chování si počínáme eticky – čestně, spravedlivě, zdvořile a přátelsky – stejně jako při sportu ctíme atletická pravidla, fair-play a odkaz sokolské myšlenky.
  • Vážíme si každého člena a jsme přesvědčeni, že jednotlivci, jimž se dostává náležité úcty, na oplátku poskytují to nejlepší, čeho jsou schopni.
  • Jsme šetrní, střežíme naše oddílové zdroje a materiální vybavení nejméně s takovou bdělostí, s níž bychom střežili a chránili své vlastní.
  • Při spolupráci s partnery dbáme na oboustrannou výhodnost partnerství na bázi win-win.
  • U vrcholových sportovců nestavíme zájmy oddílu před zájmy jednotlivce a českého sportu.