ČLENSKÁ ZÁKLADNA

aliments à manger sur xenical €5.08

Rozdělení kategorií

6 – 9 let o malé děti pečuje oddíl Sportovní příprava
10 – 11 let Atletická přípravka (nábor do oddílu Atletika zde)
12 – 13 let Mladší žactvo
14 – 15 let Starší žactvo
16 – 17 let Dorost
18 – 19 let Junioři
nad 20 let Senioři