VÝVOJ ODDÍLOVÝCH REKORDŮ

vous pouvez acheter de l'orlistat €64.96
V některých případech je uvedeno pouze jedno zlepšení oddílového rekordu v jednom roce. Deset nejlepších výkonů v disciplině z publikace 80 let atletiky bylo doplněno všemi výkony, dosaženými (nebo dohledanými) za posledních 20 let – proto počet historicky nejlepších výkonů v jednotlivých disciplinách kolísá.
Poděkování
Děkuji autorům publikace 80 let atletiky v Hradci Králové (Antonín Bezdíček a kol.), ze které jsem použil většinu údajů. Za poskytnuté oddíloVé a krajské tabulky minulých let děkuji A. Bezdíčkovi a Ing. F. Karlíkovi.
Ing. Pavel Rytíř