Příspěvek oddílu na akce

Příspěvek oddílu na akce

Oddíl může přispět svým členům na náklady spojené zejména s aktivní závodní činností. Žádost vyplňuje zejména vedoucí akce z rozpisu (MČR, soustředění apod), nebo trenér (akce menšího rozsahu, mítinky atd.), nebo jiný člen oddílu.

Prioritní akce

 • Mistrovské soutěže a ligové soutěže družstev s nominací
 • Školení a doškolení aktivních trenérů a rozhodčích
 • Další soutěže a akce se posuzují individuálně (umocňuje výkonnost, morálka, aktivita v oddílu a samozřejmě stav čerpání rozpočtové položky a ekonomická situace)

Všeobecné podmínky žádosti

 • musí být podána dostatečně PŘED ZAPOČETÍM AKCE dle její povahy
 • podává se výhradně prostřednictvím FORMULÁŘE níže
 • SCHVALUJE pověřená osoba oddílu
 • musí obsahovat VYČÍSLENÍ jednotkových i celkových nákladů, detaily v poznámce
 • OBJEDNÁVKY společných služeb (autobusy, ubytování atd.) ŘEŠÍ HOSPODÁŘ oddílu
 • vyúčtování celé akce se předkládá hospodáři oddílu BEZODKLADNĚ, nejpozději do 3 týdnů po skončení akce
 • pokud oddíl zajišťuje na akci dopravu společným prostředkem, individuální doprava se nepovoluje
 • žadatel o příspěvek je povinen si počínat vždy HOSPODÁRNĚ a eticky
 • Oddíl si vyhrazuje právo odmítnout proplacení akce nebo dílčí položky, a to i předtím schválené
 • porušením uvedených pravidel veškeré nároky žadatele padnou

Vyúčtování musí obsahovat:

 • Schválení žádosti (postačí kopie mailu)
 • dokument Hromadné vyúčtovaní cestovních výloh
 • v případě cesty vlastním vozem je nezbytné doložit předem velký TP k vozidlu (u služebních vozidel je třeba doložit navíc dokument Souhlas zaměstnavatele/provozovatele k soukromému užívání vozidla)
 • dokument Doklad o provedené činnosti

Formuláře k vyzvednutí v kanceláři Oddílu, pokud nejsou v sekci Ke stažení. Řádně vyplněné dokumenty se odevzdají v kanceláři oddílu, žadatel na místě připojí podpis, nebo odešle podepsané doporučeně poštou.

Formulář žádosti  1. 1. 2020