Odjezdy autobusů

One Comment
  1. […] členům na náklady spojené zejména s aktivní závodní činností. Žádost vyplňuje zejména vedoucí akce z rozpisu odjezdů (MČR, soustředění apod), nebo trenér (akce menšího rozsahu, mítinky atd.), nebo jiný člen […]

Comments are closed.