Žádost o proplacení cestovních nákladů

l'orlistat peut-il provoquer une hypertension artérielle €28.92

Oddíl může přispět svým členům na náklady spojené zejména s aktivní závodní činností. Základní princip a metodika => žádost > schválení > vlastní akce > vyúčtování. Žádost vyplňuje zejména vedoucí akce z rozpisu odjezdů (MČR, soustředění apod), nebo trenér (akce menšího rozsahu, mítinky atd.), nebo řadový člen oddílu.

 

Priorita akcí

 

 • Mistrovské soutěže a ligové soutěže družstev s nominací
 • Školení a doškolení aktivních trenérů a rozhodčích
 • Další soutěže a akce se posuzují individuálně (umocňuje výkonnost, morálka, aktivita v oddílu a samozřejmě stav čerpání rozpočtové položky a ekonomická situace)

 

Všeobecné podmínky, metodika, dokumenty ke stažení

 

 • musí být podána dostatečně PŘED ZAPOČETÍM AKCE dle její povahy
 • podává se výhradně prostřednictvím FORMULÁŘE viz níže, musí obsahovat VYČÍSLENÍ jednotkových i celkových nákladů
 • SCHVALUJE pověřená osoba Výboru oddílu
 • vyúčtování celé akce se předkládá hospodáři oddílu BEZODKLADNĚ, nejpozději do 3 týdnů po skončení akce
 • žadatel o příspěvek je povinen si počínat vždy eticky a HOSPODÁRNĚ
 • porušením uvedených pravidel veškeré nároky žadatele padnou
 • mimo individuální akce se řeší OBJEDNÁVKY společných služeb (autobusy, ubytování atd.), ty řeší hospodář oddílu, v těchto případech  se individuální doprava se nepovoluje
 • Oddíl si vyhrazuje právo neproplacení akce nebo dílčí položky, a to i předem schválené

 

Vyúčtování musí obsahovat:

 

 • kopii e-mailu/schválení žádosti
 • vyplněný a podepsaný dokument výkaz cesty XLS nebo PDF ke stažení
 • originály! dokladů (startovné atd.)
 • Klíč pro výpočet příspěvku: T. J. vyplatí příspěvek na cestovné do výše 2 Kč/ 1 člen, 3.50 Kč/ 2 členy, 5.00 Kč/3 členy, 6.00 Kč/4 členy, a 0,50 Kč za každou další osobu v daném autě do výše 8,50 Kč. Cestovné na I. ligu a MČR je nejméně 6 Kč i v případě, že nešlo lépe zaplnit auto a člen měl toto schváleno. Smlouva je v souladu s usnesením VAO platným od 1. 7. 2022.

Formuláře k vyzvednutí v kanceláři Oddílu, pokud nejsou v sekci ke stažení. Řádně vyplněné dokumenty se odevzdají v kanceláři oddílu, žadatel na místě připojí podpis, nebo odešle podepsané doporučeně poštou, nebo výjimečně po dohodě scan výkazu e-mailem (vyjma originálu dokladů).

 

Formulář žádosti