Bezhotovostní platby

Bezhotovostní platby

Pro přijímání plateb od oddílu převodem je nutné vyplnit a v kanceláři oddílu odevzdat podepsaný formulář Žádost o zasílání plateb bankovním převodem.

Pokračujeme v modernizaci oddílu a budeme preferovat bezhotovostní platby, které jsou bezpečnější, snáze prokazatelné a často i rychlejší.

Bezhotovostně jsou vypláceny všechny platby, mj. odměny závodníkům, odměny rozhodčím, cestovné, vratky záloh.

12. 2. 2019