Zápis jednání výboru 8. dubna 2019

Zápis jednání výboru 8. dubna 2019

Přítomni Korbová, Prokopová, Doležalová, Valešová, Brzek | Jednání řídil předseda oddílu | Krátký report z VH ČAS | Příspěvky 2019 projednán stav a neplatiči | Projednány nárhy hostování a přestupů | Projednány dotační žádosti na 2.pololetí, seznámení členů s problematikou, informace ke komplikaci s polovinou roku proti účetnímu roku | Schválen program pro rozhodčí, termínová listina a autobusy | Schváleny dílčí odměny za proběhlé soutěže | Atletické závody dětských domovů budou vykonány jako služba, fakturace v plné výši | Bude pořádána tradiční členská brigáda na úpravy stadionu a prostor před sezonou | S vedoucími trenéry vyřešena otázka přípravky oddílu a inovační zajištění, projednány a schváleny doporučené přípravné kroky | projednán program vzdělávání trenérů, bude zajištěno zveřejněním kroků na nástěnku oddílu | Žádost o SCM nové úvazky pro oddíl, schválen návrh trenérů, cílem 100% dosah | Projednán návrh na řešení sportovní třídy gymnázia v HK, úkolem sestavit model a žádat úřad kraje | Report k webovým stránkám oddílu, pokračování výstavby | Úkol pro brigádní skupinu, bude dodán stav inventury a seznam k doplnění a nákupu

8. 4. 2019