Zápis jednání výboru 27. května 2019

Zápis jednání výboru 27. května 2019

Přítomni Korbová, Prokopová, Doležalová, Brzek; omluvena Valešová |
Jednání řídil předseda oddílu | Schváleny ceny příspěvku na dresy | Informace o žádosti na trenérskou dotaci tzv. SCM trenéry | Odeslána výzva nových administrátorů webu | Schválena odměna pro nového pracovníka kanceláře a převod úkolů | Rozvoj nové oddílové přípravky | Proběhlo školení rozhodčích oddílu pod patronací Sportovního gymnázia Pardubice | Schválen předběžně návrh odměn rozhodčím, po rozeslání detailu bude realizace výplaty | Projednán trvalá problematika nájemníků překračujících práva k užívání majetku oddílu, budou postupně realizovány kroky pro zajištění hospodárného provozu | Žádost ČEZ na aktivní organizaci firemních her s vnitrofiremními pravidly zamítnuta, bez problému je nájem plochy stadionu TJ | Dlouhodobé úkoly z minulých zápisů trvají

27. 5. 2019