Zápisy jednání výboru za období 2022-2025

Zápisy jednání výboru za období 2022-2025

Pod tímto odkazem naleznete zkrácené verze zápisů z pravidelných jednání VAO. Dokument je průběžně doplňován. Zápisy jsou řazeny chronologicky od nejnovějšího. V případě potřeby nahlédnout do plného zápisu z některého jednání, kontaktujte prosím některého ze členů VAO.

23. 6. 2022