Členské příspěvky 2024

Členské příspěvky 2024

    Na celý rok
(nutno uhradit do 15. 2. 2024)
Pololetně (nutno nahlásit)
(na druhé pololetí nutno uhradit do 15. 8. 2024)
1. Členské příspěvky od 19 let (dosaženo v aktuálním roce a starší) 3 300 Kč 2 000 Kč
2. Členské příspěvky do 18 let včetně (dosaženo v aktuálním roce a mladší) 6 600 Kč 3 600 Kč
3. Čestní členové a členové nad 80 let příspěvky neplatí    
+

Známku ČOS hradí každý člen oddílu, a to odděleně od předchozí platby jednou ročně bez ohledu na typ příspěvků

   600 Kč (člen od 19 do 64 let včetně)

   300 Kč (ostatní)

 

Výzvy k platbám přijdou členům přes oddílový systém. Platba bude rozdělena na dvě úhrady – za členskou známku a za oddílové příspěvky. Pokud vám výzvy nepřijdou do 15. 2. nebo do 14 dnů od přihlášení do oddílu, kontaktujte kancelář oddílu.

Člen oddílu, který je ve věku do 18 let včetně (v roce 2024 pro ročníky 2018-2006), s předpokládanou účastí 2 x týdně na tréninkové jednotce, a který se zároveň účastnil alespoň 6 závodů (soutěžních dnů) dle karty atleta na atletika.cz za období 12 měsíců zpětně ode dne žádosti a dále ligový závodník* mohou čerpat 1x ročně 1ks závodního oblečení**, případně se nechat prostřednictvím kanceláře oddílu objednat na odborné vyšetření u sportovního lékaře. Ligový závodník* nevyužívající zázemí T.J. může výbor oddílu požádat o individuální přístup. Žádosti posílat na oddil@atletikahk.cz.
* ligový závodník je člen oddílu, který se zároveň účastnil alespoň 6 závodů (soutěžních dnů) dle karty atleta na atletika.cz za období 12 měsíců zpětně ode dne žádosti a z toho nejméně 1 byl za náš oddíl na MČR individuálním nebo družstev, případně v extralize nebo druhé nejvyšší republikové soutěži dospělých (1. lize).
** závodní oblečení je – tílko, dres s krátkým rukávem, top dámský, trenýrky nebo kalhotky, kalhoty bez kapsy krátké Všechny platby našich členů na účet oddílu mají povahu oddílového nebo mimořádného oddílového příspěvku (včetně plateb a doplatků za soustředění, oddílové oblečení, závodní vybavení atd.)

Žádost o potvrzení úhrady ročního příspěvku (pro pojišťovny)


   

  !!! Termín uzávěrky příjmu ročních členských příspěvků je 15. 2. daného roku. Při zpoždění termínu úhrady může kancelář oddílu uplatnit navýšení za každý započatý měsíc. Bez uhrazeného příspěvku není člen oprávněn individuálně čerpat prostředky ani vybavení oddílu, nemůže žádat o přispění na náklady, cestovné, stravné, kalorné, soustředění atd. Člen nemá právo na vrácení příspěvku ani jeho část.

  Všichni členové mohou čerpat oddílové benefity v podobě regenerace (sauna, plavecký bazén), dále slev až do výše 50% u partnerů oddílu nebo svazu – například penco.cz, top4sport.cz, ronnie.cz, yate.cz atd. Více informací v kanceláři oddílu.

  Člen, který má přidělenou skříňku v šatně a neuhradí členské příspěvky do 30. 3. daného roku, je povinen ke stejnému datu vyklidit a uvolnit skříň, vrátit zapůjčené tréninkové prostředky a náčiní. Pokud tak neučiní, bude skříňka bezodkladně otevřena pověřenou komisí a věci vyklizeny.

  Schváleno výborem oddílu, leden 2024

  15. 12. 2022