Sportovní prohlídky, preventivní vyšetření sportovce

Sportovní prohlídky, preventivní vyšetření sportovce

Na základě platné legislativy (Vyhláška 391/2013 Sb.) je u sportovců oddílu atletiky vyžadována pravidelná lékařská prohlídka jednou za 12 měsíců.
Kategorie 13 let a mladší – stačí lékařská prohlídka od svého praktického lékaře pro děti a dorost, rozsah prohlídky – anamnestické a fyzikální vyšetření + klidové EKG.

Formulář: Vstupní prohlídka stáhnout PDF. Formulář: Pravidelná prohlídka stáhnout PDF.

Kategorie 14 let a starší – je vyžadováno vyšetření u tělovýchovného lékaře*
včetně klidového a zátěžového EKG (zátěžová ergometrie).
Vrcholový sportovec (bez ohledu na věk) je vyžadováno vyšetření u tělovýchovného lékaře*
včetně klidového a zátěžového EKG (zátěžová ergometrie).

Tělovýchovní lékaři v Hradci Králové:
MUDr. Oldřich Jindra, Třída SNP 636/18, Hradec Králové, ojindra@seznam.cz, Tel.: +495 542 714
MUDr. Vladimír Vondruška, 1. interní kardiologická klinika FN – Oddělení tělovýchovného lékařství, Nezvalova 265, Hradec Králové (Stará nemocnice – vstup z ulice u Kavalíru), Tel.: +495 837 333
Na vyšetření je nutné se objednat. Počítejte s delšími objednacími termíny, proto se objednávejte s předstihem.
Sportovní prohlídky nejsou hrazené ze zdravotního pojištění. Některé zdravotní pojišťovny nicméně přispívají na zdravotní prohlídky sportovců v rámci svých bonusových programů. Informujte se na tuto možnost u své zdravotní pojišťovny.

MUDr. Marek Ballon, Edumed Jaroměř, Dr.Edvarda Beneše 191, Jaroměř 55101, 2.patro polikliniky, edumed.ja@gmail.com, Tel.: +491 427 920

Oddíl atletiky TJ Sokol Hradec Králové provozuje výkonnostní a vrcholový sport.
Výkonnostní sportovec je osoba, která vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje a je registrována v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců, popřípadě organizuje sportovní soutěže.
Vrcholovým sportovcem je osoba, která vykonává vrcholový sport na úrovni státní sportovní reprezentace nebo osoba, která se k reprezentaci připravuje jako člen resortního sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro přípravu sportovců.
(Definice dle Vyhlášky 391/2013 Sb. O zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.)

Mudr. Jana Kloudová v našem oddílu řeší problematiku sportovních prohlídek a se svými dotazy se na ni můžete obracet na email zdravotnizpusobilost@sokolhk.cz. Reakce na email může mít delší prodlevu. Děkujeme za pochopení.

*nezaměňovat za sportovního lékaře, nástavbový obor sportovní lékařství neexistuje, tudíž název sportovní lékař je zavádějící a nepravdivý

14. 10. 2022